KORET

Vocal Frostbite et rytmisk a cappella kor som består af 27 unge kvinder. Al musik skabes gennem stemmer uden akkompagnement af instrumenter. Koret er mangfoldigt og sangerne alle har forskellig baggrund, interesse- og arbejdsområder. De unge kvinder studerer eller arbejder med indenfor fagene jura, dansk, geografi, pædagogik, medicin mv.

Diversiteten danner rammen for Vocal Frostbite og vi mødes i fællesskabet og deler vores passion ved sang. Vi har alle en musikalsk ungdom bag os og har sunget i diverse kor, fx Det Danske Pigekor, Sankt Annæe og Århus Pigekor. Dette gør, at hver sanger kommer med sin egen historie og sit potentiale, hvilket resulterer i en farvepalet af toner og muligheder for arrangement af hvert enkelt musikstykke.

Vi bringer diversiteten ind i musikken ved ikke at være opdelt i faste stemmegrupper – men derimod skabes musikken gang på gang gennem en individuel vurdering af hvorledes hver enkelt sanger, med sin unikke stemme og klang, kan være med til at præge hvert arrangement.

Nordisk populærmusik danner rammen for vores musikalske arbejde i Vocal Frostbite. Koret lader os inspirere af stærke nordiske kvindelige kunstnere og finder her balancen mellem den kraftfulde performance og de yndefulde harmonier.

Det skandinaviske klima gør sig ligeledes bemærket i vores navn og optræden. Vocal Frostbite står for kontrasten mellem glæden og varmen fra musikken, samt en friskhed og energiopladning. Gennem lyd og visuelle indtryk ønsker vi at skabe et varigt minde, der, som kulden på en frisk og klar vinterdag, bider sig fast i bevidstheden hos hver enkel tilhører. Vores sangvalg tilpasses endvidere årstiderne samt den sammenhæng som musikken skal opleves i.

Ved siden af vores arbejde med nordisk populærmusik, fastholder vi et parallelforløb med den klassiske musik. Derved holder vi, som sangere og som kor, os ajour med og har en fortsat udvikling af den tekniske og klangmæssige kunnen.